19 januari 2013

Enquete 2014


Arnhem, 18 januari 2013

Beste mensen,

Het volleybaltoernooi V.S.V Vlieland zal misschien wel door gaan, maar het altijd daarbij goed passende “3-daags arrangement Torenzicht” heb ik vandaag (vrijdag) vanwege een te geringe hoeveelheid aanmeldingen afgezegd, om een financieel debacle te vermijden.
Slechts 15 mensen hebben definitief aangegeven mee te gaan en daarvan hebben nu10 mensen gezorgd voor feitelijke betaling. Hete Bliksem, Paasberg en Deventer Bijtjes vormen geen aanvulling en dus geen oplossing omdat ze al eigen arrangementen hebben vastgelegd.
Vorig jaar heb ik het weekend van 2013 pas geboekt na een eerste inventarisatierondje.
Op basis daarvan heb ik Joop en Marjo gevraagd of ik na het tekenen van het contract er nog vanaf kan (bijvoorbeeld bij een te geringe deelname) en tot hoe lang tevoren.
Joop noemde toen een termijn van 2 weken tevoren, die, nu ik hem daar afgelopen week nog eens over benaderde, dat nu als “wellicht een misverstand” bestempelt en dat we elkaar wellicht verkeerd hebben begrepen.
Ik weet zelf nog heel goed wat ik toen en nu heb begrepen, namelijk te verifiëren wat de eventuele risico’s zijn bij vastleggen van het weekend. Nou ja, ze zijn gelukkig wel coulant.
Als ik voor eind januari aangeef dat we het weekend in april niet zullen komen, dan zit ik niet aan de betaling van het gehele bedrag vast.
Ik hoop (verwacht) dat ik de aanbetaling van € 540 ook terug krijg, anders ga ik met de pet rond, jullie weten wel: die met die lange flap aan de nekzijde.

Niet doorgaan betekent overigens wel een heel abrupt eind van “30 jaren Vlieland”.
Ik vraag mij ook daarom het volgende af: bestaat er bij jullie animo om volgend jaar (al of niet gekoppeld aan het volleybaltoernooi, als dat dan nog bestaat) een weekend in en rondom Torenzicht door te brengen als afsluiting van een kenmerkende episode in wellicht toch veler levens, al was het “slechts” ter verwerking van de trauma’s die het niet doorgegane weekend 2013 dan zeker hebben opgeleverd.
Daarom de volgende vragen, met het verzoek die te beantwoorden en aan mij terug te mailen.
Ik weet dan wat mij voor 2014 te doen staat. Graag terugmailen naar zandnet@hetnet.nl

1- Ben je in 2014 van de partij bij een “reünie” met mensen van “het laatste uur”?           ja/nee
Zo ja: ga naar vraag 4. Zo nee: maak de rest van de vragen ook maar even af:

2- Is je nee gekoppeld aan deelname aan het V.S.V. Volleybaltoernooi?                           ja/nee
3- Zo ja (uit vraag 2): ga je volgend jaar niet mee zonder volleybaltoernooi?                     ja/nee
4- Wil je in 2014 dineren bij Torenzicht of in een restaurant?                                Combi-ja/nee
Graag doorkruisen wat niet van toepassing is. Je Naam………………………………………..
Eventuele opmerking..…………………………………………………………………………
Volgens mij geven de antwoorden op bovenstaande vragen mij voldoende inzicht om de kans op een jarenlang succesvol vertoeven op Vlieland te kunnen inschatten.
Bedankt en de al betaalde bijdragen zal ik terugstorten op jullie rekening.

Vriendelijke groet,

Peter Zandbergen