08 december 2013

De brief van Peter - Vlieland 2014

Arnhem, 08 december 2013,

Al weer bijna het einde van het jaar en de eerste vragen naar de Aankondiging van ons Vlielandweekend, zijn mij al weer ter ore gekomen, in de trant van: "Wanneer gaan we weer naar het beloofde eiland?"  Deze jaarlijks terug kerende Aankondiging wil zich op geen enkele wijze meten met de Annunciatie die de maagd Maria al weer lang geleden een kleine 9 maanden voor de kerst moet hebben ontvangen inhoudende dat zij de moeder van Jezus zou gaan worden en dat moet een, zeker voor die tijd, zeer bijzondere boodschap zijn geweest met grote gevolgen, zoals wij allen weten.
De impact van die gebeurtenis, zo komt het mij voor, doet ons weekend Vlieland slechts in  heel donkere schaduw staan.
Of de beleving van Kerst anno 2013 en komend Vlieland 2014 sowieso de concurrentie aan zouden moeten willen gaan vertrouw ik graag toe aan jullie eigen oordeel en persoonlijke levensvisie.
Feit is dat de historische Polygoon filmbeelden van vele jaren Vlieland gecombineerd met ieders eigen  herinneringen aan de trouwe heilige huurfiets, de spirituali├źn die we nuttigen en het op zondag  tevoorschijn halen van de ooit ingewijde klootschietattributen elk jaar weer de nodige sacraliteit verlenen aan ons Genootschap waarvan, en dat is bijzonder, wij allen lid zijn.
Nieuwe leden, alsmede de tijdelijk afvalligen, zullen we, als ik het voor het zeggen heb, gaarne weer toelaten tot dit Genootschap dat slechts 1 doel nastreeft: wees je zelf en zoek het beste in het spel en in elkaar.
Nog een paar weken en Kerst is daar. Ik vind het een voorrecht om daar even een aantal gedachten aan te mogen wijden via dit herderlijk geschrift.  

Weer veel gebeurd het laatste half jaar.
Twee recreantenteams over, nadat het eerste in rook is opgegaan, maar gelukkig en als herboren uit de as herrezen en opgegaan in het oude team 2 en 3. Tijd wellicht om de nummering te herzien. Lijkt niet de meest complexe opgave waar wij als Genootschap voor staan.
De laatste tijd ook veel nieuwe lieden in het veld gezien met vers kolkend bloed. Ik heb overigens nooit geweten dat Arnolds' Pr├╝melaan een hofje kent, want ieder nieuw lid van R2 is zijn buurman/-vrouw. De versterking in aantal en kracht is weldadig en nog steeds groeiend onder onze bezielende Laureaat Herman. Ook geweldig om de vorderingen te zien van Skippy Han, stiekem weer blokkend en smashend.  
Vlieland lonkt en roept vanuit de bijna grijpbare verte: "Op 11 t/m 13 april 2014 is het zo ver"
Oud leden van het eerste uur krijgen vanzelfsprekend ook weer een uitnodiging.
Uiteraard gaat het in eerste instantie om de leden van de maandagavondteams, maar daarbuiten is al jaren de nodige ruimte voor welkome aanvulling en de geruchten gaan dat velen na een jaar afwezigheid weer zullen aanschuiven, dus ....vol is vol.

Volleyballen op Vlieland: Wat zijn wij zonder Groepsaccommodatie Torenzicht. (zie info@torenzicht.nl voor nadere informatie). 
De 25 slaapplaatsen die worden aangeboden kunnen ook dit jaar eventueel met een gering aantal worden uitgebreid. Het buffet etc. op vrijdag- en zaterdagavond is inbegrepen in het  arrangement. Vrijdagavond beginnen we wellicht weer met een goed georganiseerde BBQ op de binnenplaats van Torenzicht.
Er zullen hopelijk weer 3 teams onder de naam EAVV kunnen worden ingeschreven, waaronder, evenals vorig jaar, 1 herenteam en twee mix- teams.

De kosten van de vaste geregelde onderdelen bedragen dit jaar:

1. Zaalhuur, broodjes €11,00
2 Overnachting in het wonderschone Torenzicht, gebaseerd op 25 personen (!) €85,00
3. Inkopen t.b.v. borrelen etc. en twee (!) maaltijden €42,00
4. Huur van fietsen gedurende drie dagen ook weer gratis! €  0,00
Totale kosten: €138,00
                                                                                           
Ik verzoek jullie, omdat Torenzicht al voor een deel is betaald, voor 12 januari 2014 genoemd bedrag over te maken op gironummer 143613 t.n.v. Peter Zandbergen en/of, Statenlaan 31 – 6828 WB- Arnhem.
Bedankt en tot het volgende schriftelijke contact waarin nadere berichten zullen volgen.

Peter Zandbergen