15 januari 2008

Aankondiging 2008

Arnhem, 12 januari 2008,

Ook dit zullen wij weer van onze vrienden van de Vlielandse Sportvereniging een brief krijgen met de aanhef: “beste Volleybalvrienden”. Ik zie het graag komen. De uitnodiging wacht ik maar even niet af, want er is iets aan de hand zoals de meeste mensen wel weten. Doniahuis is ter ziele en het al of niet stay okay-hotel dat het wonderbaarlijke bouwsel zal vervangen is nog niet gereed als wij de ruige overtocht via het wad gaan maken, dus op zoek gegaan en gevonden aan het eind van de Dorpstraat: groepsaccommodatie Torenzicht.
Met maximaal 25 slaapplaatsen heb ik dit wonderschone onderkomen geboekt alwaar het werkelijk bijkomen is in een geheel eigen privé-sfeer, met vele mogelijkheden tot vermaak, Het grootste gemis zal zijn, dat we onze gevoelens van sympathie voor onze kameraden uit Apeldoorn niet meer kunnen uiten in het werkelijk samen zijn in keuken en bij koelkast. Wie herkent immers niet de gevoelens van warme verbroedering, die in de loop van de jaren zijn ontstaan en resulteerden in het belangeloos beschikbaar stellen van vele kannen koffie en vele smakelijke groene worsten. Onbaatzuchtig overlaadden wij hen graag met onze geschenken.
Wellicht dat wij die oergevoelens kunnen sublimeren, om een geheel ander gedrag te ontwikkelen in rusthuis Torenzicht, alwaar vele fraaie ruimtes even zovele mogelijkheden bieden te vertoeven in fraaie sferen, niet in de laatste plaats vanwege een eigen professionele horecakeuken, een fraaie binnentuin en diverse een-, twee-, drie- en vierpersoonskamers, door wie(?), nader in te delen. (zie info@torenzicht.nl voor de opwekking van bijpassende gevoelens die wellicht zullen resulteren in een snelle boeking, want vol is vol).
Er zullen, ondanks de wat geringe opkomst afgelopen jaar, toch weer 4 teams warden ingeschreven, waaronder een team onder de naam van onze vrienden: “Hete Bliksem”. De overige teams betreffen bet dames-, het mix- en het herenteam onder de naam E.A.V.V. Wat is op dit moment dan nog het meest vermeldenswaardig.

Het vorig jaar hebben wij op vrijdagavond heerlijk gegeten aan het strand. Dat zou ik ook nu weer willen boeken als de animo om zelf te koken op vrijdag niet al te groot is. Iets minder snel de wijn in laten schenken drukt immers de prijs substantieel.
Voor warme maaltijd in de Stoep zou ik dan toch weer willen gaan, omdat anders ook voor zaterdag met een groep van 25 mensen iets nieuws geregeld moet worden Zo slecht was het toch ook weer niet voor de ongeveer €7,-.
De kosten van de vaste geregelde onderdelen bedragen dit jaar (onder een licht voorbehoud):
1. Zaalhuur, broodjes, warme maaltijd in Grand cafĂ© de oude Stoep en zwembad € 17,50
2. Overnachting in het wonderschone Torenzicht, gebaseerd op 25 personen (!!!) € 72,50
3. Inkopen tbv ontbijt etc. € 10,00
4. Huur van fietsen gedurende drie dagen (!) € 8,50
Totaal € 108,50
Ik verzoek jullie, in verband met het door mij vroegtijdig betalen van Torenzicht, voor 10 februari genoemd bedrag over te maken op gironummer 143613 t.n.v. Peter Zandbergen en/of, Statenlaan 31 — 6828 WB- Arnhem onder vermelding van een van de overbekende kreten “rijst” of “pasta”. Bedankt en tot het volgende schriftelijke contact waarin nadere berichten de compleetheid van informatie zullen verhogen.

Peter Zandbergen (telefoon 026 4453038, alleen in noodgevallen; email
)