08 december 2013

De brief van Peter - Vlieland 2014

Arnhem, 08 december 2013,

Al weer bijna het einde van het jaar en de eerste vragen naar de Aankondiging van ons Vlielandweekend, zijn mij al weer ter ore gekomen, in de trant van: "Wanneer gaan we weer naar het beloofde eiland?"  Deze jaarlijks terug kerende Aankondiging wil zich op geen enkele wijze meten met de Annunciatie die de maagd Maria al weer lang geleden een kleine 9 maanden voor de kerst moet hebben ontvangen inhoudende dat zij de moeder van Jezus zou gaan worden en dat moet een, zeker voor die tijd, zeer bijzondere boodschap zijn geweest met grote gevolgen, zoals wij allen weten.
De impact van die gebeurtenis, zo komt het mij voor, doet ons weekend Vlieland slechts in  heel donkere schaduw staan.
Of de beleving van Kerst anno 2013 en komend Vlieland 2014 sowieso de concurrentie aan zouden moeten willen gaan vertrouw ik graag toe aan jullie eigen oordeel en persoonlijke levensvisie.
Feit is dat de historische Polygoon filmbeelden van vele jaren Vlieland gecombineerd met ieders eigen  herinneringen aan de trouwe heilige huurfiets, de spiritualiën die we nuttigen en het op zondag  tevoorschijn halen van de ooit ingewijde klootschietattributen elk jaar weer de nodige sacraliteit verlenen aan ons Genootschap waarvan, en dat is bijzonder, wij allen lid zijn.
Nieuwe leden, alsmede de tijdelijk afvalligen, zullen we, als ik het voor het zeggen heb, gaarne weer toelaten tot dit Genootschap dat slechts 1 doel nastreeft: wees je zelf en zoek het beste in het spel en in elkaar.
Nog een paar weken en Kerst is daar. Ik vind het een voorrecht om daar even een aantal gedachten aan te mogen wijden via dit herderlijk geschrift.  

Weer veel gebeurd het laatste half jaar.
Twee recreantenteams over, nadat het eerste in rook is opgegaan, maar gelukkig en als herboren uit de as herrezen en opgegaan in het oude team 2 en 3. Tijd wellicht om de nummering te herzien. Lijkt niet de meest complexe opgave waar wij als Genootschap voor staan.
De laatste tijd ook veel nieuwe lieden in het veld gezien met vers kolkend bloed. Ik heb overigens nooit geweten dat Arnolds' Prümelaan een hofje kent, want ieder nieuw lid van R2 is zijn buurman/-vrouw. De versterking in aantal en kracht is weldadig en nog steeds groeiend onder onze bezielende Laureaat Herman. Ook geweldig om de vorderingen te zien van Skippy Han, stiekem weer blokkend en smashend.  
Vlieland lonkt en roept vanuit de bijna grijpbare verte: "Op 11 t/m 13 april 2014 is het zo ver"
Oud leden van het eerste uur krijgen vanzelfsprekend ook weer een uitnodiging.
Uiteraard gaat het in eerste instantie om de leden van de maandagavondteams, maar daarbuiten is al jaren de nodige ruimte voor welkome aanvulling en de geruchten gaan dat velen na een jaar afwezigheid weer zullen aanschuiven, dus ....vol is vol.

Volleyballen op Vlieland: Wat zijn wij zonder Groepsaccommodatie Torenzicht. (zie info@torenzicht.nl voor nadere informatie). 
De 25 slaapplaatsen die worden aangeboden kunnen ook dit jaar eventueel met een gering aantal worden uitgebreid. Het buffet etc. op vrijdag- en zaterdagavond is inbegrepen in het  arrangement. Vrijdagavond beginnen we wellicht weer met een goed georganiseerde BBQ op de binnenplaats van Torenzicht.
Er zullen hopelijk weer 3 teams onder de naam EAVV kunnen worden ingeschreven, waaronder, evenals vorig jaar, 1 herenteam en twee mix- teams.

De kosten van de vaste geregelde onderdelen bedragen dit jaar:

1. Zaalhuur, broodjes €11,00
2 Overnachting in het wonderschone Torenzicht, gebaseerd op 25 personen (!) €85,00
3. Inkopen t.b.v. borrelen etc. en twee (!) maaltijden €42,00
4. Huur van fietsen gedurende drie dagen ook weer gratis! €  0,00
Totale kosten: €138,00
                                                                                           
Ik verzoek jullie, omdat Torenzicht al voor een deel is betaald, voor 12 januari 2014 genoemd bedrag over te maken op gironummer 143613 t.n.v. Peter Zandbergen en/of, Statenlaan 31 – 6828 WB- Arnhem.
Bedankt en tot het volgende schriftelijke contact waarin nadere berichten zullen volgen.

Peter Zandbergen


09 oktober 2013

Vlieland 2013, een weekend om nooit te vergeten.

Vlieland 2013, een weekend om nooit te vergeten.

Als je al 28 keer naar Vlieland bent geweest dan hoor je echt wel tot de Die Hards die weten hoe het op zo'n weekend toegaat, maar.... blijkbaar bestaat er nog een onbekende niet te voorspellen 29e variant van "een weekend volleyballen op Vlieland".
Open staan voor deze variant deed mij ook nu weer ontdekken en beseffen dat je in het leven maar weinig kunt sturen, omdat elk moment van het leven zijn eigen dynamiek kent.
In de aanloop van wat een mooi weekend Vlieland dreigde te gaan worden, bleek de een na de ander zich, om steeds weer een andere goede reden, niet aan te melden.
Dat verraste mij aanvankelijk zeer, gezien de onbetaalbare jaarlijkse genoegens die ons elk voorgaand jaar toch steeds ten deel vielen bij overgave aan de genoegens van het eiland.
De groep die uiteindelijk naar de Parel der Wadden vertrok betrof de crème de la crème van Arnhem en wijde omstreken, vanzelfsprekend zwaar geselecteerd op uithoudingsvermogen, sociale vaardigheden en strijdlust.
Kon je in voorgaande jaren nog kiezen voor 1 van de vele kleinere in alle richtingen van het eiland uitwaaierende groepjes; de 15 dapperen die nu het ruime sop verkozen vonden slechts zeer weinigen van hun "vaste"groepjes uit voorgaande jaren.
Communicatieve vaardigheden werden vanaf het eerste kop koffie op de boot uitgetest en opvallend was dat al snel bleek dat het gezelschap nieuwe stijl 2013 zich kon meten met welke groep uit  voorgaande jaren dan ook.
Na aankomst op de vaste wal van het los liggend eiland gingen we uiteraard eerst naar Torenzicht, om onze gastvrouw en -heer te begroeten en dat leek alsof het gisteren was dat we ze voor een heel jaar achter hadden gelaten.
Tot zo ver niets veranderd zou je zeggen.
Maar: gaan we fietsen naar West end of gaan we gelijk maar op een terras zitten was in elk geval voor mij een geheel nieuwe keuzemogelijkheid.
En.....het werd het terras en ik kan zeggen dat ik geen moment de fiets, klimmen op schelpenpaden, paal 13, paddenstoel ANWB 2563, scholeksters, rotganzen, lepelaars en de noordoosterstorm die ons alle voorgaande jaren had gegeseld heb gemist, evenmin als de als vluchthaven dienende duinpan die onderkoeling en afsterving zo veel als mogelijk uitstelde wat, gezien onze sterke overlevingsdrang en hoop op verlossing, alle voorgaande jaren steeds succesvol bleek.
Het terras ergens aan de noordzijde van het eiland bleek een goede plek te zijn.
Na verschillende versnaperingen, waarin alcohol goed verstopt leek, bleek aan het eind van ons verblijf dat de kleur op onze gezichten, een heftige tint rood had opgedaan.
Normaal niet zo'n punt, maar overdreven voor het begin van fraaie vooruitzichten op meer stralende momenten.
De tweede boot deed velen spoeden naar de haven om de laatsten te begroeten, waarmee wij het dit weekend mochten stellen.
Dat klinkt negatiever dan het bleek te zijn.
We bleven elkaar waarderen tot het laatste uur van de zondagmiddag, waarop wij weer ruw uit elkaar werden gedreven.
Want:
Behalve het toernooi op de zaterdag, lastig voor diegenen die hier niet aan mee konden doen, bleek de maaltijd op vrijdag en zaterdag een lange tafel met ons allen mogelijk te maken. Geen afscheidingsgroeperingen creëerde toch wel een fraaie sfeer en die hielden we, terug kijkend op Vlieland 2013, heel lang vast.
Voor het overige? Ach......was het maar weer Vlieland 2014, want ik heb gehoord dat diegenen die dit jaar niet konden gaan zich weer graag aansluiten en dus....van harte welkom.

Peter Zandbergen, oktober 2013, dus beter later dan geen "geschiedschrijving Vlieland 2013".

19 januari 2013

Enquete 2014


Arnhem, 18 januari 2013

Beste mensen,

Het volleybaltoernooi V.S.V Vlieland zal misschien wel door gaan, maar het altijd daarbij goed passende “3-daags arrangement Torenzicht” heb ik vandaag (vrijdag) vanwege een te geringe hoeveelheid aanmeldingen afgezegd, om een financieel debacle te vermijden.
Slechts 15 mensen hebben definitief aangegeven mee te gaan en daarvan hebben nu10 mensen gezorgd voor feitelijke betaling. Hete Bliksem, Paasberg en Deventer Bijtjes vormen geen aanvulling en dus geen oplossing omdat ze al eigen arrangementen hebben vastgelegd.
Vorig jaar heb ik het weekend van 2013 pas geboekt na een eerste inventarisatierondje.
Op basis daarvan heb ik Joop en Marjo gevraagd of ik na het tekenen van het contract er nog vanaf kan (bijvoorbeeld bij een te geringe deelname) en tot hoe lang tevoren.
Joop noemde toen een termijn van 2 weken tevoren, die, nu ik hem daar afgelopen week nog eens over benaderde, dat nu als “wellicht een misverstand” bestempelt en dat we elkaar wellicht verkeerd hebben begrepen.
Ik weet zelf nog heel goed wat ik toen en nu heb begrepen, namelijk te verifiëren wat de eventuele risico’s zijn bij vastleggen van het weekend. Nou ja, ze zijn gelukkig wel coulant.
Als ik voor eind januari aangeef dat we het weekend in april niet zullen komen, dan zit ik niet aan de betaling van het gehele bedrag vast.
Ik hoop (verwacht) dat ik de aanbetaling van € 540 ook terug krijg, anders ga ik met de pet rond, jullie weten wel: die met die lange flap aan de nekzijde.

Niet doorgaan betekent overigens wel een heel abrupt eind van “30 jaren Vlieland”.
Ik vraag mij ook daarom het volgende af: bestaat er bij jullie animo om volgend jaar (al of niet gekoppeld aan het volleybaltoernooi, als dat dan nog bestaat) een weekend in en rondom Torenzicht door te brengen als afsluiting van een kenmerkende episode in wellicht toch veler levens, al was het “slechts” ter verwerking van de trauma’s die het niet doorgegane weekend 2013 dan zeker hebben opgeleverd.
Daarom de volgende vragen, met het verzoek die te beantwoorden en aan mij terug te mailen.
Ik weet dan wat mij voor 2014 te doen staat. Graag terugmailen naar zandnet@hetnet.nl

1- Ben je in 2014 van de partij bij een “reünie” met mensen van “het laatste uur”?           ja/nee
Zo ja: ga naar vraag 4. Zo nee: maak de rest van de vragen ook maar even af:

2- Is je nee gekoppeld aan deelname aan het V.S.V. Volleybaltoernooi?                           ja/nee
3- Zo ja (uit vraag 2): ga je volgend jaar niet mee zonder volleybaltoernooi?                     ja/nee
4- Wil je in 2014 dineren bij Torenzicht of in een restaurant?                                Combi-ja/nee
Graag doorkruisen wat niet van toepassing is. Je Naam………………………………………..
Eventuele opmerking..…………………………………………………………………………
Volgens mij geven de antwoorden op bovenstaande vragen mij voldoende inzicht om de kans op een jarenlang succesvol vertoeven op Vlieland te kunnen inschatten.
Bedankt en de al betaalde bijdragen zal ik terugstorten op jullie rekening.

Vriendelijke groet,

Peter Zandbergen